Misstanke om barn som far illa

En närbild på ett ansikte

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa.

Misstänker du att ett barn far illa? Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som medborgare har inte skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du dock hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt.

Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du berättar vem du är. Om du vill göra din anmälan anonymt är det viktigt att du inte skickar mejl, utan ringer till kommunen eller väljer att vara anonym i e-tjänsten. Vi har tystnadsplikt.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa.

Detta gäller bland annat personal

  • på skolor
  • i socialtjänsten
  • i sjukvården

Om anmälningsskyldighet, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter anmälan

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning kommer socialtjänsten att

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har aktu behov av skydd eller stöd
  • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som professionell har du rätt att få viss information om vad som händer med anmälan, det har du inte som privatperson.

Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

OBS! Denna e-tjänst bevakas endast under följande tider:

Måndag - Fredag 08:00-16:00
Vardag som är dag före röd dag gäller 08:00-14:30
Vid akuta ärenden utanför dessa tider kontakta Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 eller via denna länk:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen på telefonnummer 010-353 16 73