Färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd

Information om färdtjänst, sjukresor eller parkeringstillstånd

Personer som på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder har väsentliga svårigheter att använda kollektivtrafiken eller att förflytta sig på egen hand har rätt till färdtjänst. Vem som har rätt att använda färdtjänsten beskrivs i färdtjänstlagen och ett tillstånd krävs för att få använda färdtjänsten.

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du ansöka om att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.