Vårdnad, Boende och Umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst viktigt att barnets vårdnadshavare tillsammans kan finna lösningar utifrån barnets bästa utan att barnet själv ska behöva ta ställning.

Om barnets föräldrar inte kan komma överens kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och bygger på att båda vårdnadshavarna vill och är delaktiga i samtalen. När ni varit på samarbetssamtal och är överens kan familjerätten hjälpa till att skriva överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal skall gälla krävs att det godkänts av socialnämnden och att avtalet är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Om samarbetssamtal inte är möjligt att genomföra, eller enighet inte heller kan uppnås, har vårdnadshavarna möjlighet att vända sig till tingsrätten kring frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge för att få ett avgörande.

Kontakta oss:
Vårdnad, Boende och Omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.