Dödsfall och begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorgen och saknaden, men också inför praktiska problem.

Borgerlig begravning

Emmaboda kommun har möjlighet att förrätta borgerlig begravning och är en tjänst som kommunen kan tillhandahålla enligt önskemål från de efterlevande eller tidigare meddelat besked från den avlidne. Tjänsten förrättas till självkostnadspris.

Begravningsombud

Ditt begravningsombud inom Emmaboda kommuns församlingar är Bo Eddie Rossbol.

Begravningsombudets uppgifter är att föra talan för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. Detta kan vara personer som tillhör ett annat samfund, som valt att lämna Svenska kyrkan, eller har en annan tro till exempel Islam eller Judendom.

Ombudens uppgift är att ta del i begravningsverksamheten och vara med och bevaka och lämna förslag till förändringar och att se till att det finns begravningsplatser inom rimligt avstånd från hemorten. Utöver detta är det ombudets skyldighet att yttra sig över kyrkofullmäktiges förslag till begravningsverksamheten. Avgiften bestäms av staten och ska täcka kostnader för olika åtgärder, som har direkt samband med de allmänna begravningsplatserna, exempelvis nyanläggning av begravningsplatser, minneslunder, personal, maskiner, byggnader och lokaler. Avgiften finns redovisad på din slutskattsedel varje år.

Vill du veta vad som i övrigt gäller om hur en begravning går till eller vilka regler som gäller går det bra att kontakta mig.

För frågor som gäller utförande av enskild begravning är det bästa att kontakta begravningsbyråerna.

Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per intjänad hundralapp.

Mer information om begravningsavgiften hittar du på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du själv kan vara med och bestämma utförandet av din begravning. Det kan gälla om du vill ha en officiellt utsedd borglig begravningsförrättare eller någon annan som är borglig officiant. Det kan gälla hur du vill att akten ska vara, eller annat som har med begravningen att göra.

Anhöriga och den som är utsedd till att sköta om ett dödsfall, har numer en stor frihet att utforma begravningen själva.

Begravningsombudets tjänster och rådgivning är objektiv och tar till vara alla folkbokförda personers intressen angående begravningsverksamheten i kommunen, oavsett tro eller samfundstillhörighet.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan - En förenklad form av bouppteckning

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker till för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödfallet, kan kommunen hjälpa till att upprätta en dödsboanmälan.

  1. Dödsboanmälan