Familjerätt Emmaboda och Nybro

Familjerätten Emmaboda och Nybro arbetar med familjerättsliga frågor så som adoption, faderskap/föräldraskap och vårdnad, boende och umgänge