Fältare

Individ och familjeomsorgen arbetar förbyggande med barn/ungdomar och deras föräldrar

Våra fältare finns ofta ute i sammanhang där barn och ungdomar rör sig. Barn och ungdomar kan få råd och stöd i ett tidigt skede eller "bara" någon vuxen att vända sig till om de vill prata om något.

Fältarna har ett samarbete med skolorna och fritidsgårdarna.

Ibland har fältarna gruppverksamhet med ungdomar.

Till toppen