Fältare

Vårt främsta uppdrag är att finnas för dig och ditt välmående. Du ska känna dig trygg i din kommun vart än du befinner dig.

Vi arbetar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar upp till 21 år. Samverkan och samarbete sker med olika samhällsaktörer, myndigheter och vårdnadshavare för att du ska få en bättre, roligare och tryggare vardag i Emmaboda kommun. Relationen och kontakten med fältare bygger på förtroende, tillgänglighet och respekt. För att komma i kontakt med oss kan ni ringa våra direktnummer: 010 353 14 25, 010 353 14 26 eller följa oss via våra sociala medier @emmabodafaltare.

I fältarens uppdrag ingår också att förmedla kunskap om ungdomssituationen och aktuella trender i Emmaboda kommun till yrkesverksamma och kommuninvånare via exempelvis föräldramöten, föreläsningar och via olika informationskanaler.

Vi vistas exempelvis på:

 • skolor
 • fritidsgårdar
 • socialtjänst
 • i samhället
 • vid olika evenemang och platser inom kommunen.

Till dig som är ungdom

Du bestämmer vad du vill prata om och dela med dig av. Vi finns till för dig, lyssnar och hjälper dig att finna lämpligt stöd för dig och din livssituation.

Vi finns här när du behöver:

 • Stöd i dina relationer, t.ex. familj, partner eller kamrater
 • Prata om din hälsa, både fysiskt och psykiskt välmående
 • Stöd och uppmuntran i din skolgång
 • Prata sex och samlevnad
 • Prata om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS-coacher)
 • Hjälp med att hitta en fritidssysselsättning
 • Stöd i olika möten/samtal.
 • Lotsas vidare till kontakt med relevant myndighet/samhällsaktör
 • En trygg vuxen på kvällar/nätter och vid fester eller andra arrangemang som du, dina kompisar eller samhället anordnar

Till dig som vuxen

Även du som förälder, anhörig eller annan vuxen kan kontakta oss.

Du som vårdnadshavare, anhörig, granne eller annan vuxen är viktig för alla kommunens barn. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar som rör ungdomar eller ungdomssituationen i Emmaboda kommun. Behöver ni eller ungdomarna extra vuxennärvaro vid mindre eller större evenemang så är vi gladeligen behjälpliga. Vi kan också komma att behöva kontakta dig.

Vi har tystnadsplikt

Det som vi pratar om stannar mellan oss. Skulle vi som fältare bli oroliga för att du eller någon annan far illa måste vi enligt lag anmäla oron, det kallas anmälningsskyldighet. Skulle detta bli aktuellt försöker vi i bästa möjliga mån informera berörd ungdom först.