Adoption

Att adoptera betyder att ta emot ett barn som sitt eget.

Att adoptera betyder att ta emot ett barn som sitt eget. Vanligast är
internationella adoptioner, men i undantagsfall förekommer även nationella adoptioner. För att få adoptera som par krävs att man är gift eller har ingått partnerskap och att man fyllt 25 år men inte 42 år. Det är möjligt att få adoptera ensam.

För att få ta emot ett adoptivbarn krävs ett medgivande från socialnämnden. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av handläggare på Individ och familjeomsorgen. Det krävs också att du/ni gått en utbildning för blivande adoptivföräldrar.

Det finns flera auktoriserade organisationer som arbetar med internationella adoptioner. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet under Socialdepartementet.
Mer information finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.