Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för dig som brukar få stöd och hjälp av en närstående. En person kommer hem till dig och avlöser den som brukar hjälpa dig.

Vem har rätt till avlösarervice?

Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till avlösarservice.

Hur får du avlösarservice?

Du begär insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Avlösarservice kostar inget för dig.