LSS (Lagen om stöd och service) - Barn och ungdom

Händer från ett barn och en vuxen

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  1. De personer, barn, ungdomar och personer i yrkesverksam ålder - med omfattande stöd och servicebehov som har uppkommit till följd av en stor och varaktig (ofta livslång) funktionsnedsättning och som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, har rätt till insatser enligt LSS.

    Avlösarservice
  2. Fritidscentrum
  3. Kontaktperson
  4. Korttidstillsyn
  5. Korttidsvistelse
  6. Ledsagarservice

Insatserna är kostnadsfria men man betalar själv sin bostad, mat, resor och fritidsaktiviteter. Har du frågor kontaktar du vår LSS-handläggare som har de fullständiga tillämpningsanvisningarna.