Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns Socialpsykiatrin och Kontaktgruppen som kan ge dig stöd och hjälp. 

Även en kontaktperson kan ge dig stöd.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv.

En individuell plan är till för att samordna olika stödinsatser och öka ditt självbestämmande.

I den relaterade informationen nedan kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få