Korttidstillsyn

Korttidstillsyn (fritidstillsyn) är till för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning och som inte kan vara hemma själv före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar eller längre lov när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till korttidstillsyn, om du är över 12 år och går i skolan.

Hur får du korttidstillsyn?

Du begär insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Korttidstillsyn kostar inget för dig.