Personlig assistent

Biträde av personlig assistent innebär att du får hjälp av en eller flera personer för att klara de grundläggande behoven i ditt dagliga liv.

Vem har rätt till biträde av personlig assistent?

Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till biträde av personlig
assistent. För att ha rätt till insatsen krävs att du har en mycket omfattande
funktionsnedsättning och ett mycket stort behov av hjälp med grundläggande behov i ditt dagliga liv.

Grundläggande behov är de mest integritetskänsliga momenten när du sköter din personliga hygien, går på toaletten, klär på dig, får hjälp att äta och dricka
och liknande. Du kan också få hjälp med övriga personliga behov som att sköta bostaden, handla, fritidsaktiviteter och liknande.

Insatsen kan bara beviljas före 65 års ålder. Om du har biträde av personlig
assistent när du fyller 65 år så får du behålla insatsen, men den kan inte
utökas.

Hur får du biträde av personlig assistent?

Du begär insatser enligt LSS med en särskild blankett. Om du ringer till LSS
handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan även använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Biträde av personlig assistent kostar inget för dig.