Individuell plan

En individuell plan är till för att samordna olika stödinsatser och öka ditt självbestämmande. En individuell plan görs vid ett planeringsmöte. Du får möjlighet att diskutera och planera din situation inför en liten eller stor förändring i ditt liv.

Vem har rätt till individuell plan?

Du som fått beslut om en LSS-insats har rätt att få en individuell plan.

Hur får du en individuell plan?

Du kan begära en individuell plan hos LSS- handläggaren.

Vad kostar det?

Individuell plan kostar inget för dig.