Kontaktperson

Två yngre killar som sitter och pratar

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till dig som behöver stöd i din vardag. Kontaktperson är till för dig som känner dig ensam, och har svårt att komma ut på fritidsaktiviteter och annat på egen hand. Kontaktpersonen blir en vän som du träffar regelbundet.

Vem har rätt till kontaktperson?

Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till kontaktperson.

Hur får du kontaktperson?

Du begär insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Kontaktperson kostar inget för dig.