Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har svårt att komma ut på fritids- och nöjesaktiviteter på egen hand. Ledsagarservice får du i första hand i närområdet.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till ledsagarservice.

Hur får du ledsagarservice?

Du begär insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Ledsagarservicen i sig kostar inget för dig, men om du och ledsagaren ska
delta i en aktivitet som kostar pengar så står du själv för ledsagarens
omkostnader.