Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan innebära att du  som du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan få vistas på ett korttidsboende eller hos en stödfamilj. Syftet är att du ska få miljöombyte och rekreation samtidigt som dina anhöriga ska få avlösning.

För vuxna finns ett korttidsboende på Södra Vägen i Emmaboda.

Korttidsboende för barn och unga finns på korttidsboendet Kotten.

Vem har rätt till korttidsvistelse?

Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets kan ha rätt till kontaktperson.

Hur får du korttidsvistelse?

Du begär insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse kostar inget för dig.