Mobila teamet

Två ungdomar som sitter vid en sjö

Stöd och hjälp till ungdomar.

Det unga mobila teamet ger hjälp och stöd med t ex boendestöd, hjälpa till att strukturera upp vardagen, se till att man har en aktiv fritid samt följer med som stöd till olika myndigheter.
Syftet är att kunna bemöta ungdomarnas behov på hemmaplan så snabbt som möjligt.

Denna  hjälp kan ges till ungdomar i åldern 10-21 år och som är beviljade insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). Även rektorn i sin åtgärdsplan beslutar om sådan insats.