Syn- och hörselnedsättning

Person med höraparat

Att få en hörsel- och/eller en synnedsättning är vanligt, särskilt när du blir äldre.

Det är särskilt samspelet med andra människor som kan bli svårare när man hör eller ser dåligt eftersom det är lätt att tappa information och missa nyanserna i det andra menar.

Om man får en bestående hörsel- eller synnedsättning finns det hjälpmedel att tillgå.

Syn och hörselinstruktör

Syn och hörselinstruktören kan informera om syn och hörhjälpmedel samt visa hur dessa fungerar.
Instruktören informerar dig även om föreningsverksamhet samt om kommunens service.

Syn och hörselinstruktören samarbetar med syncentralen, hörcentralen och kommunens socialtjänst.

Insatsen är kostnadsfri.

Telefontid: måndag - fredag 8.00-10.00
Telefon: 010-353 14 71