Tillgänglighet

Mycket har gjorts för att förbättra situationen för människor med funktionsnedsättning men det är långt ifrån tillräckligt.

Generellt sett har människor med funktionsnedsättning sämre möjligheter än andra. Vardagen är ofta full av hinder, som gör att man inte själv kan bestämma över sitt liv.

I Emmaboda kommun vill vi verka för ökad tillgänglighet för alla människor.

Alla människor har samma självklara rätt till ett aktivt liv i samhället, därför måste ett handikapperspektiv genomsyra även politiken.

I Emmaboda kommun har vi alla samma ansvar för att människor skall känna sig delaktiga och likvärdiga. Handikapporganisationernas samhällsinsatser såväl som föreningslivets ideella arbete spelar en stor och viktig roll i dessa sammanhang.

Det beror på dig och mig om vi ska lyckas att skapa ett samhälle för alla.

Våren 2011 gick kommunens representanter tillsammans med funktionshindrade en promenad genom centrum i Emmaboda. De iakttagelser som då gjordes ligger till grund för ombyggnad av ett antal gatukorsningar i Emmaboda.