Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som ges i ditt hem och i din närmiljö. Stödet bygger på din delaktighet och medverkan.

Boendestöd kan exempelvis vara:

  • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta
    goda rutiner för detta.
  • Stöd att bryta ensamhet och att ges möjlighet till social samvaro.
  • Stöd i kontakter med olika myndigheter.
  • Stöd för kultur- och fritidsaktiviteter i närmiljön.
  • Motivationsstöd.
  • Trygghetsskapande insatser.

Målet är att förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så
att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning som medför att du behöver stöd i ditt vardagsliv.

Hur får du boendestöd?

Du ansöker om boendestöd enligt socialtjänstlagen på en särskild blankett, var god se under relaterad information nedan. Om du ringer till handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget för dig.