Syn och hörselinstruktör

Behöver du syn- och hörhjälpmedel?

Syn och hörselinstruktören kan informera om syn och hörhjälpmedel samt visa hur dessa fungerar.
Instruktören informerar dig även om föreningsverksamhet samt om kommunens service.

Syn och hörselinstruktören samarbetar med syncentralen,  hörcentralen och kommunens socialtjänst.

Insatsen är kostnadsfri.

Telefontid: måndag - fredag 8.00-10.00
Telefon: 0471-24 94 71