Hälsofrämjande Socialtjänstplan och mål för socialnämnden 2020-2032

Vit tårta på ett silverfat.

Socialnämnden firade under onsdagen beslut om mål för perioden 2020-2032 och fastställande av Socialtjänstplanen.

Socialtjänstplanen- Ditt ansvar vårt stöd,- ett självständigt liv

Socialtjänstplanen betonar att varje människas drivkraft och vilja att ta ansvar för sig själv ska bejakas, och att det hälsofrämjande ska ställas i första rummet. Barometern uppmärksammar det med en artikel idag (länk)

Målen utgår från Kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunen som är 11 000 invånare 2032 för ökad skattekraft i kommunen.

Socialnämndens mål 2020-2032

Socialnämndens verksamhet ska utgå från lagar, förordningar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Samverkan inom förvaltning och kommun samt med andra myndigheter och organisationer ska eftersträvas.

Under perioden 2020-2032 ska utöver detta, extra fokus riktas mot att skapa förutsättningar för människor till en meningsfull vardag genom

  • riktade insatser för att människor ska komma i egen försörjning och/ eller sysselsättning.
  • att använda digitala hjälpmedel för stöd och hjälp till kommuninvånare och medarbetare.
  • att öka möjligheten till stöd och hjälp på hemmaplan som alternativ till placering.

Läs socialtjänstplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen