Nytt telefonnummer för orosanmälningar kring barn

Från och med den 1 september är det nytt telefonnummer för orosanmälningar kring barn. Det nya telefonnumret är 0471-24 96 73.

Telefonen bemannas dagtid kl 8.00-12.00, 13.00-16.00 av socialsekreterare på barn och familj.

Övrig tid är det som vanlig sydostjouren som har beredskap

Till toppen