Anneli Djerf slutar efter 36 år – nya utmaningar väntar i Västervik

Den 30 juni är Annelis sista arbetsdag på Emmaboda kommun. Under sina 36 år i äldreomsorgen har hon bidragit med att sätta Emmabodas äldreomsorg på kartan. I augusti fortsätter som kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen i Västervik. om.

Kramarna och de tårfyllda ögonen från kollegor och boende duggar tätt på Loket i Emmaboda när Anneli Djerf tar emot för några frågor. Annat var det 1986 när hon kom till Emmaboda.

- Jag kände ingen här och jag ville till Kalmar men fick jobb här. ”Ett tag stannar jag ” tänkte jag, säger Anneli på sin västgötska dialekt. Hon är uppvuxen i Laxå.

Under hennes 36 år i Emmaboda har äldreomsorgen här genomgått en förvandling: från att se äldre som hjälplösa med vårdbehov till att se till dem som människor med resurser och förmågor. Salutogent synsätt heter det på ett finare språk. Emmabodamodellen säger man i övriga kommun-Sverige. Hela 95 kommuner har gjort studiebesök och försökt klurat ut hur man får till Sveriges bästa – och billigaste- äldreomsorg.

- Du kan inte fråga om jag vad är mest stolt över! Men visst, det är alla fantastiska möten med alla människor och den samverkan vi fått till för att alla i äldreomsorgen ska ha det så bra som möjligt. Jag är glad över att få ha varit med om den resan. Sedan har vi fått förutsättningar och möjligheter av både politiken och tjänstemännen. Det finns en tillit i organisationen. En viktig röd tråd i vårt arbete är vår Socialtjänstplan. Den är grunden till det uppdrag vi har.

Till toppen