Fiberutbyggnad på landsbygden

Emmaboda fixar fiber - Emmaboda kommun har beslutat att fram till 2020 ska alla hushåll ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 1000Mb kapacitet. Utbyggnaden på landsbygden görs av Emmaboda kommun med stöd från Landsbygdsprogrammet.

Bredbandsutbyggnad i Emmaboda kommun

Emmaboda kommun har genom detta tagit ett beslut om att genomföra en utbyggnad i Emmaboda kommun där det inte finns aktiva byalag. Att genomföra detta säkerställer också att alla invånare oavsett var det bor och hur långt de har till en anslutningspunkt ska kunna få tillgång till fiber.

- Det ska i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var i kommunen man bor, arbetar eller bedriver näringsverksamhet.

- År 2020 ska alla hushåll ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100Mb kapacitet.

Ett annat viktigt argument är att om vi ska kunna erbjuda företagare och boende livskvalitet till lika villkor och med samma tillgänglighet till information och andra tjänster som de som bor i storstadsområden så måste kapaciteten byggas ut på landsbygden. Det kan handla om så praktiska saker som att kunna bo kvar hemma på landet även när man blivit gammal och behöver medicinsk omvårdnad och trygghetslarm.

- Ytterst handlar det om att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden; att det finns intressenter när husen ska säljas, att företag och individer kan arbeta och göra affärer på distans. För Emmaboda kommun är detta en oerhört viktig framtids- och överlevnadsfråga.

Emmaboda kommun har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling på 14 183 922 kr för bredbandsutbyggnad på landsbygden utanför tätorter mindre än 200 invånare.

Under 8 år med start 2013 har Emmaboda kommun beslutat att investera 23 miljoner kronor till fiberutbyggnad.

Information om installation av fiber till er fastighet

För att installationen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er att tänka på följande:

1.Slangen som går på tomten ska vara framdragen till fastigheten. (fastighetsägarens ansvar)

2. CS AB som utför installationen i fastigheterna kommer att ta kontakt med fastighetsägarna några dagar innan de kommer för att installera fibern. (Brev eller telefonkontakt

3.När fiberuttagen är installerade i fastigheterna kommer CS AB tillsammans med Open Universe att kolla så att det finns signal fram och fastighetsägaren kan börja beställa sina tjänster.

I samband med installationen får ni ett informationsblad från Open Universe om hur man beställer och använder fibertjänsterna.

Vänliga hälsningar
Emmaboda kommun

För mer information kontakta:

Stefan Karlsson, fiberansvarig på Emmaboda Energi,
telefon: 010-353 17 77, e-post: stefan.karlsson@emmaboda.se

Bakgrund

Vi har beslutat att det ska i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var i kommunen man bor, arbetar eller bedriver näringsverksamhet.

Regeringen har satt upp målet att 90 procent av hushållen i Sverige senast år 2020 bör ha bredband via fiber med en kapacitet på 100 Mb/sek.

Regionförbundet i Kalmar län har satt upp målet att alla i länet ska ha 100 Mb/sek, hälften 2015 och resterande senast 2019. Det finns alltså en politisk övertygelse i hela länet att detta är en viktig framtidsfråga.

I Kronoberg och många andra län har man satsat stort på bredbandsutbyggnad. I Kalmar län har utvecklingen i stort sett stått stilla efter den stora satsningen 2002 när länet fick ADSL i kopparnätet. Regionförbundet har tillsatt en särskild samordnare för att få fart på utbyggnadsarbetet.

Emmaboda kommun genomförde hösten 2011 en förstudie inför en bredbandssatsning på landsbygden. Våren 2012 tog kommunfullmäktige en bredbandsstrategi med följande punkter:

  • Genom en successiv utbyggnad av fiber ska landsbygden erbjudas uppkoppling till EEMAB:s nät.
  • Anslutningspunkter ska erbjudas byalag som vill bygga egna nät.
  • Informationsinsatser ska genomföras för att få stor anslutning av hushållen.

I den första etappen hade Emmaboda kommun projektstöd från EU för att bygga ett kommunalt fibernätet.

Därför är bredbandsutbyggnaden en fråga för alla

Vi ska kunna erbjuda företagare och boende livskvalitet till lika villkor och med samma tillgänglighet till information och andra tjänster som de som bor i storstadsområden så måste kapaciteten byggas ut på landsbygden.

Det gamla, fasta telefonnätet kommer snart att avvecklas. Tillgång till bredband betyder att man kan säkra telefonitjänster där mobilnätet har dålig täckning, främst i glesbygd. Dessutom ökar behovet av större kapacitet, både i befintliga och kommande bredbandsnät. Det beror på att datatrafiken utvecklas och en allt större andel av all kommunikation kommer inom en snar framtid att ske via bredband. Det handlar till exempel om datakommunikation, telefoni och TV-tjänster.

Till stora delar kommer privata företag att ta hand om utbyggnaden av bredbandskapaciteten i landet. Men där marknaden inte är intresserad, främst glesbygd, skjuts statliga pengar och EU-medel till för att göra det ekonomiskt möjligt för kommuner och byalag att själva ta hand om utbyggnaden.

Ett annat viktigt argument är att om vi ska kunna erbjuda företagare och boende livskvalitet till lika villkor och med samma tillgänglighet till information och andra tjänster som de som bor i storstadsområden så måste kapaciteten byggas ut på landsbygden. Det kan handla om så praktiska saker som att kunna bo kvar hemma på landet även när man blivit gammal och behöver medicinsk omvårdnad och trygghetslarm.

I den moderna barnfamiljen är HD-TV, datorspel på internet och bildtelefoni självklarheter idag. Man måste kunna erbjuda detta även för dem som vill bo på landsbygden.

- Ytterst handlar det om att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden; att det finns intressenter när husen ska säljas, att företag och individer kan arbeta och göra affärer på distans. För Emmaboda kommun är detta en oerhört viktig framtids- och överlevnadsfråga.

Hur gör man och vad kostar det?

Kostnaden är 20 000 kronor per fastighet för landsbygden.

Det innebär att projektering och framdragning av fibern till huset kan ske vid ett tillfälle och inkopplingen till fastigheten vid ett annat. Installation i fastigheten sker när man har valt tjänsteleverantör för telefoni, bredband och telefon, eller någon av tjänsterna.

Hur gör man?

Beställ anslutning av fiber från oss på kommunen. Om du bor inom området för det aktuella projektet ska du skicka in en beställning snarast möjligt.

Beställ fiberanslutning via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Prata med grannarna så att så många som möjligt kommer med när projektet rullar ut i er by.


Vill ni veta mer om hur detta ska gå till eller varför man ska beställa bredband, så kalla gärna samman till ett möte med grannarna. Vi kommer gärna ut till er och svarar på frågor.

Utbyggnadsplanen för landsbygden

Emmaboda kommun har tagit beslut om en utbyggnadsplan för fiberutbyggnad fram till 2020. Den inkluderar de mindre tätorterna och byarna runt omkring.

Nu har Emmaboda kommun börjat sista etappen av fiberutbyggnaden och man har påbörjat installationerna i de första fastigheterna. Sista etappen fortsätter nu i hela kommunen fram till 2020, då det beräknas vara klart. Parallellt med entreprenörernas schaktning och grävning utförs övriga fiberarbeten.

För mer information: kontakta Emmaboda kommuns Besökscenter, 0471-24 90 00

Mer information

Beställ fiber och bredbandsanslutning här