Insatsen för att oskadliggöra gastankarna på minibussarna har påbörjats

Bussarna är parkerade i området Maskinvägen/Bandvägen i Lindås. Närliggande företag har informerats om att utrymma.

Försvarsmakten oskadliggör gastankarna på minibussarna för att undvika fler spontana explosioner. När detta görs kan höga smällar höras.

Allmänheten uppmanas undvika området och respektera de avspärrningar som finns.

Den preliminär planen är att arbetet kommer avslutas under kvällen men tidpunkten kan komma att ändras.