Nyhetsarkiv för trafik och infrastruktur

  • Trafik & infrastruktur

    Nya tågavgångar mellan Emmaboda och Växjö

    Den 11 december börjar Krösatåget gå mellan Emmaboda och Växjö, det innebär 2 extra avgångar åt varje håll på vardagarna.
  • Trafik & infrastruktur

    Om Emmaboda kommuns snöröjning

    För att kommunens gatunät ska snöröjas har vi en lägsta gräns för snödjupet på cirka 7 cm. Snöröjningen kan påbörjas tidigare beroende på väderprognos...