Ny information om fiberutbyggnaden i Emmaboda kommun

Fiberentreprenören CSAB har från och med i fredagen den 13 mars beslutat att stoppa alla kundinstallationer på grund av Coronasmittan detta för att inte riskera att egen personal blir smittad eller att föra smittan vidare mellan kunder.

Hur länge stoppet kommer att vara beror helt på utvecklingen av Coronaviruset de närmsta veckorna.

Installationerna i sydöstra delen av kommunen Stolpabäck-Torsjö-Förlångsö-Linnefors med mera är nu klara.

Det återstår endast några få som inte gjort tomtgrävningen klar.

Schakten är koncentrerad till norra kommundelen Hermanstorp-Vackamo- Lindehult med mera.

Planerat avslut av schakten här är i april, schaktlagen flyttar sedan ned till området söder om Vissefjärda.

Fiberblåsning i norra området kommer att ske under april-maj.

Uppsvetsning av stomnät och kundfiber pågår i området från Algutsboda och söderut mot Örsjövägen.

Installationer i detta området är planerat till maj, men kan komma att ändras beroende på utvecklingen av Coronaviruset.