Använda gatumark

Vill du ställa upp en container, lyftkran eller byggnadsställning? Eller kanske ha ett evenemang på gator, torg eller i en park. Då krävs tillstånd för detta.

Tillstånd söker du hos polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Polisen skickar din ansökan till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid! Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

När du fått tillstånd måste du tydligt märka container/behållare med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Till toppen