Utlåning av material vid evenemang

Arrangörer av olika arrangemang som till exempel mässor och sportevenemang har möjlighet att låna utrustning. Vad man kan låna beror på vem som är arrangör.

Återvinningsskåp och avfallskärl

Alla arrangörer kan låna återvinningsskåp och avfallskärl för att förbättra källsorteringen och förhindra nedskräpning. Skåpen är inköpta av Emmaboda Energi, Tekniska kontoret och Möjligheternas Hus och har luckor för olika insamlade material. Arrangören ansvarar för transport och tömning av skåpen.

Avfallskärl kan lånas kostnadsfritt från Emmaboda Energi men om kärlen sedan ska tömmas av Emmaboda Energi debiteras för avfallsvikten enligt taxa.

Arrangörer som vill låna skåp och kärl kontaktar Emmaboda Energi på 010-35 31 750 eller 010-35 31 774 i god tid för mer information och planering. Återvinningsskåp och avfallskärl förvaras vid Emmaboda Energi på Industrigatan i Emmaboda.

Bajamajor och avspärrningsmaterial

Ideella föreningar som är verksamma i Emmaboda kommun kan kostnadsfritt låna bajamajor och avspärrningsmaterial. Toalettpapper och tömning av bajamajorna bekostas av arrangören.

Kontakta Teknisk Service på 010-353 11 04 i god tid för information och bokning. Materialet hämtas och lämnas efter överenskommelse på Teknisk Service på Södra vägen 27 i Emmaboda.

Vatten

Om du behöver tillgång till vatten kan Teknisk Service köra ut en vattentank på 6 m3 till evenemangsplatsen. Kontakta Teknisk Service i god tid för mer information, 010-353 11 04. Påfyllning och utkörning sker endast av personal från Teknisk Service.

Beroende på var evenemanget äger rum kan det kommunala vattenlednings-fnätet användas och brandposthuvud med återströmningsskydd finns att låna kostnadsfritt på Emmaboda Energi. Inkoppling görs av Emmaboda Energi under ordinarie arbetstid. Kontakta Emmaboda Energi för mer information på 010-353 17 50.

El

Om du behöver tillfällig el till evenemanget ska en behörig elinstallatör kontaktas i god tid före evenemanget. Elinstallatören sköter sedan föranmälan och övrig kontakt med nätägaren. I grova drag gäller att Emmaboda Energi är nätägare i Emmaboda samhälle och norrut. I Vissefjärda är det E‑On och i Långasjö är det Kraftringen som äger nätet. Indelningen i nätområden följer inte kommungränserna men den behörige elinstallatören hjälper till med att kontakta rätt nätägare.

Emmaboda Energi lånar i mån av tillgång ut visst elmaterial som byggskåp, fördelningscentral och kablar i samråd med arrangörens behöriga elinstallatör. För mer information, kontakta Emmaboda Energi på 010-353 17 50.

Emmaboda Energi lånar av beredskapsskäl inte ut mobila elverk.

Debitering av el och vatten

Tillfälliga, vinstdrivande evenemang med inträde, som till exempel tivoli, cirkus och monstertruckuppvisning ska debiteras fullt ut för alla kostnader förknippade med tillfällig el och tillfälligt vatten – materialhyra, arbetskostnader, kostnad för el- och vattenförbrukning.

Tillfälliga evenemang som anordnas av ideella föreningar verksamma i Emmaboda kommun och som främjar ”kommunnyttan”, till exempel marknader, julskyltning, idrottsevenemang och mässor sponsras av Emmaboda Energi genom att de normala avgifterna till energibolaget för tillfällig el och tillfälligt vatten inte tas ut. Observera att tillfällig el bara sponsras av energibolaget om evenemanget äger rum där Emmaboda Energi äger elnätet.