Bilda förening

Funderar du på att starta en förening? Det är en del att tänka på, men det är inte så svårt eller krångligt som man kan tro.

Bilda förening

 • Samla ett antal personer (minst 3 personer) med ett gemensamt intresse.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
 • Håll ett möte där ni bildar föreningen (konstituerande möte).

Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:

 • Att bilda föreningen.
 • Anta förslag om stadgar.
 • Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
 • Medlemsavgift
 • Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.

Juridiska krav på föreningar

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska:

 • Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad.
 • Ha en styrelse.
 • Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift.
 • Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte.
 • Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
 • Ha medlemmar.

Ekonomi

Kommunen har olika bidrag, stöd och stipendier som föreningar och studieförbund kan söka. Bidrag, stöd och stipendier.

Styrelsens medlemmar har det yttersta ekonomiska ansvaret, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar.  Att ha ordning och reda på ekonomin är A och O om du tänker starta en förening. Föreningens tecknare brukar normalt vara ordföranden och kassören. Det betyder att de företräder föreningen utåt och ansvarar för de åtaganden som föreningen gör. Exempel är att skriva hyreskontrakt och ta ut pengar från föreningens konto.

I vårt föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta olika föreningar i Emmaboda kommun.