Friluftskartan är här

En ny karta över aktiviteter i naturen är ute. Den är avsedd och utdelat till elever i låg- och mellanstadiet.

Kartan är producerad av Gangster Media AB i samarbete med bland annat kommunens fritidssamordnare Max Kankelvitz. Layout och tryck har finansierats med projektmedel från Naturvårdsverket. I år firas friluftslivet med kampanjen Luften är fri och Friluftskartan är en del av den satsningen.

Kartan kan du hämta som pdf. , 10 MB.

Till toppen