Försäkring

Emmaboda kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Emmaboda kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan görs av vårdnadshavare via Protectors webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefon: 08-410 637 00
Telefontid: 09:00–17:00 måndag - fredag
Direktomkoppling till Falck efter kontorstid och helger.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Adress: Protector Försäkring ASA, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 STOCKHOLM

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
Till toppen