Omsorg på obekväm arbetstid

Emmaboda kommun erbjuder barnomsorg under obekväm arbetstid.

Sjukanmälan

010-35 31 351

Administration

010-35 31 376

Ordinarie öppettider för den kommunala barnomsorgen är 06.00-18.00 vardagar. Vi erbjuder vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till vardagsmorgnar och vardagskvällar även barnomsorg på obekväm arbetstid, 05.00-06.00 och 18.00-23.00.
Undantag är midsommarafton, julafton och nyårsafton då omsorg inte erbjuds.

Studier berättigar inte till denna verksamhet förutom utbildningar som innehåller praktik och/eller tentamenstillfälle under obekväm tid.  

Barn- och skolbarnomsorg på vardagskvällar erbjuds på Bjurbäckens förskola i Emmaboda.
Vardagsmorgnar är barnen på respektive förskola/fritidshem.

Ansökan görs på särskild blankett. Se nedan under relaterad information.

För mer information se barnomsorgens Avgifter och regler.

Till toppen