Uppstartsdag för skolpersonal

Föreläsaren Johan Leitet

Nästan all skolpersonal förutom förskolan samlades den 17 augusti på Folkets hus i Emmaboda till en inspirationsdag inför skolstarten. Föreläsningar hölls bland om brottsförebyggande, föräldrars ansvar och AI-teknik.

Kommunpolisen Joakim Andrén, folkhälsosamordnare Louise Sandqvist och fältsekreterare Jasmine Tornemark berättade om att i tidigt skede motverka normbrytande beteende hos unga. Ett ökat föräldraansvar och att man polisanmäler hot och våld i skolan är en lösning.

Emmaboda kommun startar ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) med ett första möte den 19 september. Representanter från social-, bildningsförvaltningen och kommunledningskontoret samverkar med bland annat polisen.

På eftermiddagen höll Johan Leitet, lärare i datavetenskap på Linnéuniversitetet en föreläsning om Artificiell intelligens (AI). Den nya tekniken är både en utamning och tillgång för skolvärlden menade han.