Allmän förskola för 3-5-åringar

Vid förändring till/från avgiftsfri allmän förskola för 3-5-åringar (15-timmars) behöver du från och med 5 april göra detta via E-tjänster och blanketter.

Allmän förskola gäller för barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola omfattar 15 timmar/vecka och följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar.

Det är avgiftsfritt för de barn som tillhör allmän förskola och har placering upp till 15 timmar/vecka.
Vid förändring till/från avgiftsfri allmän förskola behöver du anmäla detta via E-tjänsten Förändring placering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det räcker inte med att bara ändra schemat i Edlevo App.

För de barn som har vistelsetid överstigande 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 30%.