Skolstart hösten 2020

Skolmaterial

Välkomna till läsåret 2020-21.

Höstterminen 2020 bedrivs all undervisning inom Emmaboda kommun som normalt. Dock uppmanas gymnasiet att fortsätta med viss digital undervisning för att minska antalet elever (samtidigt) i gymnasiets lokaler.

Beslutet är taget av krisledningsnämnden.

Skolstart tisdagen den 18 augusti 2020 enligt nedan.
Hel skoldag - lunch serveras.

BJURBÄCKSSKOLAN F-6
Grundsärskolan F-6

kl. 08.00 respektive salar
kl. 08.00

BJURBÄCKSSKOLAN 7-9
Åk 7
Åk 8-9

Grundsärskolan 7-9


kl 08.20 ute vid huvudentrén (mot kyrkan)
kl. 08.20 angivna salar – se

informationsskärm i skolans huvudentré
kl. 08.20

JOHANSFORS SKOLA F-6

kl. 08.00

LINDÅSSKOLAN F-6

kl. 08.00

LÅNGASJÖ SKOLA F-6

kl. 08.00

VISSEFJÄRDA SKOLA F-6

kl. 07.50

VILHELM MOBERGSGYMNASIET

Åk 1 upprop tisdagen den 18 augusti

Åk 2 Onsdagen den 19 augusti

Åk 3 Onsdagen den 19 augusti


kl 10.00

tid - se Google classroom

tid - se Google classroom

Elever som flyttat in under sommaren och som inte har meddelat sin förskola/skola, meddelar snarast expeditionen på respektive skola:

Förskolor - Emmaboda kommun
Expedition telefon 0471-24 93 76

Johansfors skola F-6 och Långasjö skola F-6
Expedition telefon 0471-24 93 25

Lindåsskolan F-6
Expedition telefon 0471-24 93 32

Vissefjärda skola F-6
Expedition telefon 0471-24 93 16

Bjurbäcksskolan F-6
Expedition telefon 0471-24 92 53

Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskolan
Expedition telefon 0471-24 92 79

Vilhelm Mobergsgymnasiet
Expedition telefon 0471-24 93 00

I anslutning till skolstarten höstterminen 2020 finns information kring tidtabeller, hållplatser, avgångs- och ankomsttider på KLT – Kalmar Läns Trafik AB:s webbplats Länk till annan webbplats.eller telefon till KLT trafikupplysning 010-21 21 000, e-post: upplysningen@regionkalmar.se