Bjurbäcksskolan 7-9 övergår till fjärrundervisning

Bjurbäcksskolan 7-9 entré

Krisledningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat om fjärrundervisning för Bjurbäcksskolan 7-9 från och med tisdag den 15 december till och med fredag den 8 januari 2021.

De senaste dagarna har flertalet fall av Covid-19 bekräftats bland elever och personal på Bjurbäcksskolan 7-9. Det råder i dagsläget stor sjukfrånvaro i verksamheten, bland både personal och elever. Allmän smittspridning i verksamheten kan inte uteslutas. För att bryta eventuell smittspridning och för att de elever som redan är hemma (på grund av Covid-19, eller annan anledning) ska få del av undervisningen införs fjärrundervisning från och med tisdag den 15 december till och med fredag den 8 januari 2021.

Till toppen