PRAO åk 8

Under vecka 18 och 19 kommer årskurs 8 ha PRAO.

Om du som arbetsgivare har möjlighet att ta emot PRAO-elever är vi väldigt tacksamma.

Hör av dig till Annette Karlsson, studie- och yrkesvägledare på 0471-24 92 71 

Charlotte Åkesson, Möjligheternas Hus AB på 0471-24 98 54