Emmaboda kommuns startsida

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, elevhälsa, särskola, skolresor, kulturskola

Samhällsutveckling, bygglov, sophämtning, återvinning, vatten och avlopp, energi, miljö, fastigheter och lantmäteri

Familj, barn, försörjningsstöd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende, rehabilitering, akut hjälp, funktionsnedsättning

Fritid, friluftsliv, idrott, turism, bibliotek, kultur, simhall, fritidsgård, föreningar, fiske, vandring

Gatubelysning, renhållning och snöröjning, kommunikationer, fiber, parkeringstillstånd

Företag, rådgivning, finansiering, etablering, tillstånd, mark, lokaler, upphandling, lediga jobb

Politiker, vision och mål, styrande dokument, kvalitet, kommunfakta, kallelser och protokoll

Nyheter

 • Utbildning & barnomsorg

  Information om Covid inom skolverksamheter

  Pandemin är nu i ett nytt läge med en smittspridning som påverkar alla delar av samhället. Under en period förväntas hög frånvaro på grund av covid-19...
 • Jobb & företagande

  Nytt från Näringsliv nr 1

  Näringslivsinriktade nyheter, information och omvärldsbevakning från Emmaboda kommun och våra samverkanspartners. Nytt år och ny bild.
 • Coronaviruset covid-19

  Bjurbäcksskolan 7-9 har fjärrundervisning 21-28 januari

  Smittläget, av Covid-19, är på en mycket hög nivå i samhället, så även i Emmaboda kommun. En stor del av befolkningen är vaccinerad och blir därmed in...
 • Coronaviruset covid-19

  Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

  Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick sy...

Evenemang

Till toppen