Avfallsplan och renhållningsordning

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för renhållningen.

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall. Avfallsplanen omfattar allt avfall inom kommunen. Syftet med avfallsplanen är att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen ska vara ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall i Emmaboda kommun och styra mot ett hållbart samhälle. Den ska också bidra till att miljömålen uppfylls.