Egen hemkompost

Vill du själv kompostera ditt trädgårds- och köksavfall? Tänk på att kompostbehållaren måste placeras och skötas så att du inte stör dina grannar.

Om du vill kompostera köks- och matavfall själv måste du ha en kompostbehållare som är sluten med så täta väggar, botten och lock att den hindrar att möss och fåglar hittar föda. Springor och hål bör inte vara större än 5-6 millimeter. En sluten behållare hindrar också sniglar från att ta sig in och föröka sig. Behållaren bör vara isolerad.

Du som väljer att själv kompostera ditt matavfall istället för att lämna det till kommunens hämtning av matavfall, måste du anmäla det till kommunen. En avgift på enligt gällande taxa kommer att faktureras i ärendet.

Om du bara vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte göra någon anmälan.

E-tjänst Kompost - Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om ditt avfallsabonnemang, kontakta Emmaboda Energi som har hand om avfallshanteringen i Emmaboda kommun. Du kan kontakta dem på info.energi@emmaboda.se eller 010-353 17 50. Information om avfallshanteringen hittar du på Emmaboda Energis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.