Elda avfall och ris

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är ett kommunalförbund som kan hjälpa dig med svar på frågor om vilka regler som gäller för eldning av avfall och ris.

Avfall får bara förbrännas i en anläggning som är godkänd för avfallsförbränning. Det innebär att du inte får elda något avfall i din vedpanna annat än helt rent trä. Du får alltså inte elda varken målat eller impregnerat trä i din panna. Du får inte heller elda något avfall i en öppen brasa på tomten.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

Enligt miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Därför är det inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det, det kan i värsta fall leda till en åtalsanmälan, det enda undantaget är så kallat trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall

Eldningen av trädgårdsavfall får endast ske på ett sådant sätt att det inte på något sätt medför skada på människors hälsa eller miljön. Tänk alltid på att eldningen måste ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår eller utan att någon störs av eldningen. Det händer ofta att trädgårdsavfall ger illaluktande rök. Prata alltid med grannar först. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.