Elda ris - inte avfall

Brasa

Under oktober-april får du elda torrt trädgårdsavfall, som löv och ris, inom detaljplanelagt område men du måste visa hänsyn till grannarna. Det är i övrigt förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. 

Avfall får normalt bara förbrännas i en anläggning som är godkänd för avfallsförbränning. Det innebär att du inte får elda något avfall i din vedpanna utan bara det bränsle som tillverkaren uppger att pannan är avsedd för. Finns ingen anvisning till pannan så får bränslet endast bestå av torrt trä som inte är förorenat. Du får alltså inte elda varken målat eller impregnerat trä i din panna. Du får inte heller elda något avfall i en brasa på tomten.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

Enligt miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Därför är det inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. I värsta fall kan det leda till en åtalsanmälan, det enda undantaget är så kallat trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall

Eldningen av trädgårdsavfall får endast ske på ett sådant sätt att det inte på något sätt medför skada på människors hälsa eller miljön. Tänk alltid på att eldningen måste ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår och utan att någon störs av eldningen. Det händer ofta att trädgårdsavfall ger illaluktande rök. Prata alltid med grannar först. Eldning får aldrig ske i strid mot de brandföreskrifter som gäller.

Till toppen