Sotning

I Emmaboda kommun är det Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås som du kontaktar om du har frågor om sotningen i kommunen. Du kan till exempel få veta vem som utför sotning enligt avtal eller vad du behöver göra om du vill sota själv.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Lagen har nu ändrats och sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontrollöppnas i nytt fönster.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås kommuner. RFET är ett kommunalförbund med ca 90 anställda, placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.

Räddningstjänstförbundets mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet, sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i de båda kommunerna.