Fyrverkerier

Fyrverkeri

I Emmaboda kommun tillåts användandet av pyrotekniska varor, exempelvis fyrverkerier bara på nyårsafton från kl. 17.00 fram till nyårsdagen 02.00. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på samtliga offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser.

Fyrverkeriartiklar är förknippade med risker, det gäller vid både hantering som förvaring, transport och försäljning av fyrverkeriartiklar som vid avfyring av fyrverkerier. Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen. Målet med lagstiftningen är att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt. I Emmaboda är det Räddningstjänsten Sydost som har tillsyn utifrån lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Mer information om explosiva varor på Räddningstjänsten Sydosts webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för användande av pyrotekniska varor, exempelvis fyrverkerier i Emmaboda kommun

Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på nyårsafton från kl. 17.00 fram till kl. 02.00 nyårsdagen. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på samtliga offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser.

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Vid hantering av fyrverkerier tänk på riskerna. Respektera åldersgränsen, följ tillverkarens instruktioner, var nykter när du skjuter fyrverkerier och skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Det är viktigt att tänka på att samla upp rester av avfyrade fyrverkerier då det annars ses som nedskräpning, avfyrade fyrverkerier kan slängas i brännbart avfall, så kallade ”tårtor” klassas som pappersförpackning. Fyrverkerier som inte är använda så att säga oavfyrade ska lämnas på närmaste polisstation eller på inköpsstället.