Ny avgiftsmodell - livsmedelskontroll

Emmaboda kommun har ändrat hur och när vi tar betalt för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Vad är nytt?
Från och med 2023 kommer du få betala en tillsynsavgift för ordinarie kontroll först efter vi har utfört kontroll av din verksamhet. Avgiften kommer vara för den faktiska tillsynstid som utförts under kontrollen. Förut betalade ni allt i förskott.

Hur mycket ska jag betala?
Under 2023 gäller fortfarande riskklassningen som du fått tidigare. I riskklassningsbeslutet framgår hur många timmar ordinarie kontrolltid du kan vänta dig per år. Det innebär att du kommer få en tillsynsavgift på ungefär samma totalbelopp som föregående år.

Vad är timavgiften?
Priset per timme för livsmedelskontrollen under 2023 höjs från 1094 kronor till 1115 kronor.

Vad betalar jag för?
I ordinarie kontroll ingår: förarbete innan besöket, själva kontrollen på plats, eventuell provtagning, granskning av material, rapportskrivning och annat efterarbete. Avvikelsehantering och uppföljande kontroll utöver ordinarie, ingår inte utan betalas separat.

Flera eller färre fakturor?
Förändringarna innebär att de verksamheter som får flera ordinarie kontroller på ett år också får flera fakturor, en efter varje kontroll som utförts. Förut betalades allt på en gång.

Mindre verksamheter, t.ex. de som får besök vartannat år, får färre fakturor. Eftersom de bara får kontroll vartannat år får de också en faktura vartannat år, men då med en högre avgift. Totalkostnaden bedöms däremot bli ungefär densamma. Förut betalade de en mindre avgift, men även de år de inte fick kontroll.

Frågor och funderingar?
Har du några frågor eller funderingar, hör av dig till oss på telefon
0471-24 90 00 eller e-post bygg-miljo@emmaboda.se

Till toppen