Röjning i Långasjö

Från och med 21 augusti och cirka två veckor framåt sker röjning av samhällsskog i Långasjö tätort.