Förebyggande arbete mot skadedjur i Emmaboda tätort

Emmaboda kommun har sett en ökande trend av skadedjur (råttor) och vill därför ge tips om hur vi kan hjälpas åt att jobba förebyggande.

Det är normalt fastighetsägarens ansvar att se till att hålla fritt från skadedjur men vi behöver alla hjälpas åt.

  • Avfall och mat lockar till sig skadedjur, var noga med att hålla rent och snyggt och stänga locket på soptunnor.
  • Plocka upp fallfrukt i din trädgård.
  • Anmäl till din hyresvärd om du har problem med skadedjur om du inte äger ditt boende.
  • Som fastighetsägare kan du oftast få hjälp av ditt försäkringsbolag med skadedjurssanering.

Det här gör kommunen:

  • Skadedjursbekämpning i avloppsledningarna sker kontinuerligt.
  • Ser till att hantering av avfall sker på korrekt sätt för att inte skapa förutsättningar för skadedjur.
  • Samverkar med andra aktörer för att hitta gemensamma lösningar i samhället.
  • Bygg- och miljöavdelningen är tillsynsmyndighet i denna typ av ärenden.
Emmaboda kommun logo
MHAB logo
Emmaboda Fastighets AB logo
logo
logo