Nyhetsarkiv för bygga, bo och miljö

  • Bygga, bo & miljö

    Läckage vid Sliparedammen

    Sliparedammen i Lyckebyån vid Johansfors glasbruk har läckage från dammvallen.