Två provsmältor gjorda på The Glass Factory och Målerås glasbruk

Forskningsprojektet i glasriketkommunerna tillsammans med bland annat RISE: TUFFO, återvinning av blyglas från glasdeponier har nu resulterat i två smältor på The Glass Factory och Målerås glasbruk

I denna film berättar flera deltagare i projketet om den första smältan som utfördes på The Glass Factory, Boda Glasbruk i mars 2021:

Till toppen